Af: 1.186,31 600,— „DIE HAGHE" OVER 1946 311 3.720,05 2.363,97 1.400,— 0,75 119,52 160,— 76,20 12,— 50,— 15,— nog niet betaalde loonbelasting 2.366,83 2,86 85,30 22,50 40,— 445,— 1.433,10 125,— 29,50 211,70 Uitgaven: Kosten Jaarboek 1944 en een gedeelte van Jaarboek 1945, waarvan in mindering ge bracht een creditsaldo bij Mouton en Co van f 501,54, ontstaan door verkoop van uitgaven onzer Vereeniging Bezoldiging Protocol-bewerking Kosten Ziektewet en Ziekenfondsbesluit Vereveningsheffing Bijdragen aan andere vereenigingen Administratiekosten, deels nog over 1945 (drukwerk, convocaties, porti enz.) Honoraria voor de lezingen Zaalhuren Excursies (fooien) Kosten oorkonde voor den oud-voorzitter Terugstorting te veel betaalde contributie Contributies 1945, (89) 1946, (287) 1947, (25) Rente op de obligatie Verkoop van Jaarboeken en andere uitgaven Subsidie der Gemeente 's Gravenhage, waarbij f 800,over 1945 en f 600,- over 1946 Overschot kosten Ziektewet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 330