over het bestaan der bibliotheek in den bezettingstijd. Uitstapjes. In aansluiting op de lezing van Dr. M. D. Ozinga, bezichtigde, onder diens deskundige leiding, een groote schare van leden op 27 April 1946 het Huis van Schuy- lenburg, Lange Vijverberg 8. Hierop volgde het gebouw van den Hoogen Raad aan het Plein, waar de griffier Mr. A. B. Somer het gezelschap inlichtte over de be-' stemming van het gebouw, terwijl de bouwkundige van den Rijksgebouwendienst, de heer C. van Hemert, archi- tectuurtechnische bijzonderheden vertelde. Het uitstapje werd besloten met de bezichtiging van het gebouw van het Departement van Buitenlandsche Zaken, eveneens aan het Plein gelegen. Op 18 Mei werden de leden in de gelegenheid gesteld de in de tentoonstellingszaal van het Gemeente-Archief ingerichte tentoonstelling: De verwoeste gedeelten van s’ Gravenhage voorheen en thans, te bezoeken. De voorzitter van onze Vereeniging Dr. W. Moll leidde het gezelschap rond en diende van voorlichting. Tot besluit van het zomerseizoen bezochten de leden op 6 Juli eenige Binnenhofgebouwen en bezichtigden de Trèveszaal, le en 2e Kamer en de Grafelijke Zalen. De bezichtiging zou plaats hebben onder leiding van den Rijksgebouwendienst. Deze leiding ontbrak echter ten eenenmale, terwijl ook bleek, dat de suppoosten niet op de hoogte waren gebracht van het voorgenomen be zoek. Onze voorzitter heeft daarop de leiding van den tocht op zich genomen. De leden voeren slechts wel bij zijn deskundige en uitgebreide voorlichting. Het winterseizoen ving aan met de bezichtiging van eenige gebouwen in de binnenstad op 12 October. Het eerst was de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 314

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 333