aan het beeldende kunst in de aan de Prinsesse- rondleiding door het gebouw der Idastraat no. 7 aan de beurt. De rustend pastoor, de heer Van Harderwijk, verwelkomde het gezelschap op hoffelijke wijze en leidde het in de geschiedenis van de Gemeente en het Kerkgebouw in. Onze voorzitter gaf daarop een historische uiteenzetting van het gebouw en zijn aankleeding. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het Stadhuis. Hier begroette de Gemeente secretaris Mr. J. J. Boasson, zelf lid van Die Haghe, de leden, waarop onze voorzitter hen door de benedenzalen leidde en de aandacht vestigde op de bijzonderheden. In de oude raadzaal bood het Gemeentebestuur aan de deelnemers thee aan, welke vriendelijke attentie door de leden op hoogen prijs werd gesteld. Als derde gebouw werd de Luthersche Kerk, aan den Lutherschen Burg wal bezichtigd, waar de heer J. Haver Droeze en de koster zoo vriendelijk waren het een en ander over het gebouw en de kerksieraden mede te deelen. Hierop volgde op 9 November een bezoek Museum van reproducties van Academie van Beeldende Kunsten, gracht, waarop een academie plaats vond. In aansluiting op de lezing van Dr. L. Brummel, wer den de leden in de gelegenheid gesteld de Koninklijke Bibliotheek te bezichtigen. Op 23 November maakten twee groepen van 20 leden en op 30 November een groep van ruim 30 leden een dankbaar gebruik van de mogelijkheid om onder deskundige leiding de schatten van deze vermaarde instelling te bewonderen. Verdere werkzaamheden. Een ongeval Mej. Ten Klooster overkomen, dat haar het schrijven belette, was oorzaak, dat het klapperwerk aan de notarieele protocollen slechts geringen voortgang „DIE HAGHE’’ OVER 1946 315

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 334