NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 DECEMBER 1947. 's Gravenhage. het Jaarboek, Beschermvrouwe: Hare Majesteit de Koningin Eereleden: Gelder, Dr. H. E. van, Badhuisweg 58. Monchy, Mr. S. J. R. de, Violenweg 16. Patijn, Mr. J. A. N., Alexander Gogelweg 35. Eere-V oorzitter: Visser, Mr. W. A. J., Burgemeester van Donateurs: Bijenkorf, N.V. Magazijn de, Wagenstraat 22. Haren Noman, Mevr. W. J. van, Palestinalaan 5, Hilversum. Wassenaar, G. H. L. Baron van, Buurtweg 11, Wassenaar. Bestuur: Moll, Dr. W., Voorzitter, Redacteur van van Blankenburgstraat 68. Brummel, Dr. L„ Onder-Voorzitter. van Montfoortlaan 29. Graswinckel, Jhr. Dr. D. P. M., Ie Secretaris, Waalsdorperweg 221. Meer van Kuffeler, F. C. van der, 2de Secretaris, Laan van Meer- dervoort 133. Naudin ten Cate, Mr. T. J., Penningmeester, Sonderdankstraat 33. Breemen, Dr. P. J. van, De Bruynestraat 52. Hoek, Dr. D., Mesdagstraat 28. Six, Jhr. Mr. W. C„ Hofzichtlaan 9. Trooster, Ir. M. S. H., leplaan 26.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 336