NAAMLIJST DER LEDEN 325 Telefonie, Hoofdbestuur, Huize Clingendaal, Sigal Jr., M. C„ Kwartellaan 17, Vlaardingen. Six, Jhr. C. J. G„ Nieuwe Schoolstraat 105. Six, Jhr. Mr. O. E. W., Kanaalweg 3. Sluyterman van Loo, W., Riouwstraat 20. Snouckaert van Schauburg, W. Baron, Jan van Nassaustraat 101. Snouckaert van Schauburg, Mr. W. Baron, Oranjestraat 4. Sollewijn Gelpke, Mej. H. H., Abrikozenplein 7. Son, H. J. A. van, Riouwstraat 4. Spronsen, G. van, Wingerdstraat 74. Spronsen, G. J. van, Tomatenstraat 64. Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Afdeeling Bibliotheek, Kortenaerkade 12. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Dienst der, van Speijk- straat 75. Steeden, J. W. C. van, Riouwstraat 28. Steenhuis, Dr. J. F., Kleverparkstraat 16, Haarlem. Stoop, Jhr. Mr. H. J. H., Nassaulaan 15. Straaten, Mej. C. W. van, Lunterenstraat 78. Swaneveld, L., Parkstraat 105. Sijthoff, A. G., Wagenstraat 37. TekelenburgMeijbaum, Mevrouw E. E„ Nieuwe Duinweg 5. Telders, Mej. G. C., van Imhoffstraat 22. Telders, Mr. W. A., Nieuwe Parklaan 16. Tets van Goudriaen, Jhr. Mr. G. C. W. van, Wassenaarscheweg 15. Theissing, Mej. Dr. E. E. A. J. M„ Prins Mauritsplein 30. Thierry, J. C„ Frederik Hendrikplein la. Thomassen a Thuessink van de Hoop van Slochteren, Mr. E. Slochteren. Thunnissen, Ir. H. J. W., Warmoezierstraat 83. Togt, F. A. W. van der, Tapijtweg 21. Trip, Jhr. H., Floris Grijpstraat 23. Twaalfhóven, W. A., Daendelsstraat 14. Valken, M. K„ Roodborstlaan 17. Valkenburg, Jhr. Mr. C. C. van, Graaf Zeppelinlaan 2, Amstelveen. Veen, Mej. L. E. van der, Boerenstraat 49. Veer, P. van 't, Appelstraat 139. Velzen Rondêl, H. B. van, Schenkkade 250. Verbeek, Ir. A. D. R., van Zaeckstraat 6. Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer ,,’s Gravenhage", Parkstraat 38.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 344