NAAMLIJST der leden 326 Zaayer, J. P„ Borweg 5. Zuiden, Mevrouw de Wed. D. S. van. Ijsclubweg 14. Zwier Wzn., Dr. W., Spotvogellaan 2. Vermaat Jr., H. C., Giesendam, B. 328. Versteegh, Mr. F. G. A„ Laan van Meerdervoort 62. Veth, G., F. A. Molynlaan, Nunspeet. Vié, A. A. L„ Stadionweg 84, Amsterdam (Z). Visser, M. J., Kneuterdijk 11. Visser van IJzendoom, Mr. A. F., Nassaulaan 2. Vlis, Ir. Ch. C. van der, Bildtschestraat 89, Leeuwarden. Vogel, Ir. R., Handellaan 32. Vogel, Ir. J. F. de, Buitenrustweg 3. Vollgraff, Mej. S. Ph., Laan van Meerdervoort 5. Voorhoeve, J. H. C., Dunne Bierkade 30. Voorst tot Voorst, E. A. J. M. Baron van, Daendelsstraat 16. Vos, Th. A., Voorstraat 51, Delft. Vries, Mr. A. M. de, Toumooiveld 5. Vrind, Ir. W. de, Houtweg 2. Waasbergen, P. van, Sijzenlaan 30. Warnaars, Ir. F. H., Mesdagstraat 24. Welie, Antoon van. Laan Copes van Cattenburch 29. Wethmar, H. K., Nachtegaallaan 11. Willems, Mr. J. H., Laan van Meerdervoort 441. Witsen Elias, Jhr. Mr. N., Mauritsstraat 17, Utrecht. Woesthoff, Mr. P. F., Banstraat 15. Wolters, H. A. J„ Loosduinschekade 570. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Anna Paulownastraat 117. Wijn, Dr. J. W., Oostduinlaan 193.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 345