Mr. LODEWIJK VAN TOULON 23 4) Alg. Rijksarchief. Arch. Staatssecretarie No. 6149. Nu kwam Lebrun, due de Plaisance, als Stedehouder des Keizers te Amsterdam zetelen. Bij besluit van 30 Juli hief hij den Raad van State op, met ingang van 1 Augustus. Daar de justitieele werkzaamheden echter tot nader beslissing moesten voortgang hebben, bleef Van Toulon als Hoofdofficier van Den Haag nog tot de me faire une proposition au cas qu’il faudroit quel- ques fonds pour la mettre en état. Je vous autorise a demander annuellement a l’Inten- dant Génl. de ma Maison les fonds, que j’avois coutume de donnet a eet institut lorsque j’étois a La Haye. J’accorderai suivant votre proposition la fourniture de tous les effets de manifacture pour les pupilles royaux et autres établissements militaires établis a La Haye a L’institut des Pauvres, pourvu que ces effets (ne) soyent pas plus chers que ceux dont on se sert a présent. Monsieur Hultman doit la dessus faire une proposition officielle aux Ministres de l’intérieur et de La Guerre”. Daarop volgt de hierboven al aangehaalde zin betref fende Van Toulon’s voorloopige tractementsverhooging. De Koning benoemde hem ook tot lid van een com missie van drie (met Hultman en Rengers) om te advi- seeren omtrent een algemeene regeling van het armen wezen. Van Toulon trad op als voorzitter. Het rapport is wel uitgebracht4), maar gevolgen had het niet, want in den zomer van 1810 had Lodewijk zich gedwongen gezien afstand te doen van den troon. Even later hield zijn koninkrijk op te bestaan. Bij decreet van 9 Juli 1810 lijfde Napoleon dat, wat hij er nog niet van had afge kapt, bij Frankrijk in.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 35