TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 45 wordt door toe- i den Haagschen vroeger onder de gemeente Loosduinen, maar is door annexatie thans ook binnen Den Haag getrokken. Hij heeft daarbij zijn naam behouden en voeging van (L), d.i. Loosduinen, van Houtweg onderscheiden. Alle genoemde wegen hebben steeds tot het voormalige baljuwschap van Den Haag behoord, de Loosduinsche Houtweg tot het westambacht ervan, de overige tot het oostambacht. Strekking en ligging dezer wegen mogen hier nog kort aangeduid worden. De Lange Houtstraat is een verbindingsweg tusschen Plein en Tournooiveld (Voor hout). De Korte Houtstraat loopt van het Plein naar de Kalvermarkt. De Houtmarkt is de zuidoostzijde van een straat, die het Spui met de Nieuwe Haven verbindt en welker noordwestzij Turfmarkt heet. Vroeger waren beide Markten door een water gescheiden, dat in het begin van deze eeuw gedempt is. De Houtweg verbindt het beginpunt van de Koninginnegracht met de Hooi gracht en zet zich westwaarts voort in de Hooistraat. De Houtweg (L) is een schakel tusschen den Ley weg en den Nieuwen Weg. De Benoordenhoutsche Weg strekt zich langs de noordzij van het Haagsche Bosch uit, de Bezuidenhoutsche Weg langs de zuidzij. Aangezien eenige der bovengenoemde wegen in den loop der tijden niet onveranderd zijn blijven bestaan, hetzij door beknotting van hun lengte of door splitsing in onderdeelen, is het noodig die wijzigingen in het kort te vermelden. De Lange Houtstraat was eertijds een weg, die van het Voorhout tot de straat, die thans Korte Poten heet, doorliep. Het thans ontbrekende stuk lag langs een tuin van het Hof. Toen Frederik Hendrik dezen hof grond aan de openbaarheid overgaf en er het Plein uit ont stond, werd het gedeelte van de Lange Houtstraat langs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 57