TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 47 Zuiden, Haagsche straatnamen, 1909. Zuiden, Haagsche straatnamen, Haagsche Gids, De Loosduinsche Houtweg heeft zijn oorspronkelijke lengte behouden. Over de Houtmarkt is reeds boven opgemerkt, hoe haar verhouding tot de Turfmarkt ontstaan is. De Houtstraten. Voor hen nu, die zich met de geschiedenis der Haagsche straatnamen bezig houden, is het gezichts punt van den heer Leyden, dat de Houtstraten naar de Houtmarkt genoemd zouden zijn, ongetwijfeld nieuw. Geen enkele voorganger op dit gebied is op de gedachte gekomen (of zoo ja, heeft ze in geschrifte durven vast leggen) de Houtmarkt als meter van de Houtstraten te laten optreden. Steeds zochten zij aanknooping bij den Hout, dus bij den Hager Hout of het Haagsche Bosch. Van Zuiden, de eerste, die de Haagsche straatnamen in 1909 stelselmatig beschreef11drukt zich weliswaar nog met eenig voorbehoud uit, want men leest bij hem, dat de Lange Houtstraat haar naam ontleend zal hebben aan het feit, dat zij naar Hout en Voorhout leidde. Bij de Korte Houtstraat volstaat hij met naar de Lange Houtstraat te verwijzen. Laat ik er voor de volledigheid nog aan toe voegen, dat volgens hem de Houtweg, loopende van Hooigracht naar Koninginnegracht, zijn naam ontleende aan het feit, dat hij naar (juister ware geweest: langs) den Hout leidde. In 1929 en 1930 heeft dezelfde schrijver de Haagsche straatnamen nog eens onder handen genomen, maar ten aanzien van de Hout straten zich bij het oude gehouden 12 Th. Morren, die in 1910 en 1911 twee uitvoerige 31) D. S. van 12) D. S. van 1929 en 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 59