TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 59 de Wiltenburg, waarvan de heer Leyden met zoo groote beslistheid wist mede te deelen, dat zij precies dezelfde is als van bepaalde, door hem voor viae regiae gehouden wegen tot andere burchten, wensch ik het volgende in het midden te brengen: 1°. ten aanzien van den „groenen berg” vergiste de heer Leyden zich in de ligging. Hij lag niet langs een of ander, in feite niet bestaand weggetje, dat de heer Leyden zich in het verlengde van den Houtweg voorstelde, maar vrij ver van den Hout weg vandaan, voorts aan deze zijde van de laan, waarop de Houtweg uitmonde en ten slotte hierop lette men in het bizonder vlak langs den weg van het dorp Loosduinen naar den Haag. De kaart van Cruquius kent dien berg onder den naam „De Heuvel” in het zuidoost- kwadrant van den viersprong in het dorp 22Blijkbaar is hij later geslecht en verdwenen zonder dat men zich geroepen heeft gevoeld naar zijn samenstelling en inhoud eenig onderzoek in te stellen. De uitlating van den heer Leyden aangaande dat weggetje in het verlengde van den Houtweg met een daarlangs gelegen Groenen Berg doet mij overigens vreezen, dat hij bij deze jacht naar koningswegen den door Beelaerts van Blokland bedoelden Groenen Berg verward heeft met den zoogen. Paalberg, een thans 22) Het geteekende bergje gaat schuil onder het lidwoord De. De door het Ministerie van Oorlog uitgegeven kaart, die opge- maakt is naar verkenningen in 1850 en 1851 (1 50.000), en de Chromo-lithographische Kaart uitgegeven in 1879 door J. Smulders Co (1 50.000) schijnen onder de benaming „Den Heuvel” de zelfde plek aan te duiden. In zijn „Geschiedenis van Loosduinen” vermeldt E. van Bergen (1927) op bl. 25, dat een plaats „achter de tegenwoordige R.K. Kerk” toen nog steeds de Heuvel genoemd werd. Als men hier zou mogen lezen: achter de Gereformeerde Kerk, dan zou de plaatsaanduiding kloppen met de ligging van het bergje op de kaart van Cruquius.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 71