z. z. O. TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 75 wijlen W. N. no. N. inmiddels overleden Mr. Otto van Arckel Pietersz. gemaakt. De belendingen O. en Gerrit van het stuk geestland zijn: de heerweg, die naar Scheveningen loopt; de laan van de woning (d.i. de woning van Otto van Ackel); zeker dijksken en verder, ,,daer de hooge duyn aencomt”, met 2 of 3 palen ,,afgereet”; het voorn. Heulweitje. Het Heulweitje zelf was als volgt belend: de voorn, heerweg, die naar Scheveningen loopt; N.B. In de akte staat bij vergissing westzijde. en W. zekere greppels; de Beek. Tot de voorwaarden behoort ondermeer, dat, indien voorn. Gerrit Pietersz. te eeniger tijd zijn land mocht willen verlagen of afkarren, dan zal hij het zand mogen voeren in de duinen van voorn, weeskinderen en moet hij het uitgekarde zand weder bepooten of beplanten met helm voor het stuiven. In 1608 kocht Philips Doublet, ontvanger-generaal der Unie en Eerste Rekenmeester van Holland, het huis met den boomgaard van Pieter Crewinckel 45nadat hij reeds het jaar te voren de hand had weten te leggen op de partij lands, genaamd de Kroft, toebehoorende aan de weeskinderen van Mr. Otto van Arckel46). Eindelijk in 1610 droegen de voogden dier weeskinderen hem dan nog de rest van het voormalig landbezit van Van Arckel aldaar op, nl. twee partijtjes weiland ten 45) Trensp. Den Haag, inv. no. 416, f. 38, 13/2/1608, klapper- no. 794. 46) Transp. Den Haag, inv. no. 415, f. 141v, 19/11/1607, klap- perno. 775.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 89