VOORWOORD W. MOLL. nog de vóór 1 Mei 1947 gebruikelijke gevolgd. Op die datum lagen reeds alle artikelen persklaar gereed en het was een onbegonnen werk deze in de nieuwe spelling om te zetten. Voor het eerst sedert 1939 is wederom een ledenlijst opgenomen. In de jaren der bezetting scheen het publi ceren van namen en adressen niet raadzaam. Men moge er uit ontwaren, dat het ledental van de Vereniging voor een stad als ’s Gravenhage beschamend gering is. Het Bestuur doet daarom een beroep op de leden het te steunen bij zijn pogingen om de belangstelling voor de Vereniging te verhogen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 8