176 205 236 INHOUD Bladz. 1 13 38 234 240 250 Verslag over de lotgevallen der vereeniging „Die Haghe” in de jaren 1940Mei 1945 uitgebracht door den voorzitter Dr. H. E. van Gelder in de eerste bijeenkomst na de bevrijding op 23 No vember 1945 Koning Lodewijk en Mr. Lodewijk van Toulon door Mr. W. M. Benschop, met twee afbeel dingen De Heer Leyden door Dr. P. J. en de topografie van den Haag van Breemen, met vier kaartjes 's Gravenhage in 1814 door Dr. W. Moll, met twee afbeeldingen De geschiedenis van de huizen op de Lange Vij verberg door Drs. H. M. Mensonides Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende de ja ren 1941—1946 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s Gravenhage in 1945 verschenen voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s Gravenhage in 1946 verschenen voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Kroniek over 1945

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 9