ALBERTUS GRONEMAN 87 leven in de 18e eeuw, dat blijkens deze mededelingen al een eindweegs op het hellend vlak stond. In de bedoelde studie van Scheurleer „Haagse Zomerconcerten in de 18e eeuw”) deelt de auteur enige aankondigingen mede van publieke concerten in de Vaux Hall, waarvan Grone- man directeur was. Op één van deze aankondigingen lezen we dat er enige concerten van Corelli zullen worden gespeeld „waerby Groneman Waldhoorns heeft gevoegd, alsmede enige extra fraeye andere concerten.” In zijn monumentale werk over „Het Muziekleven in Nederland in de 2e helft der 18e eeuw” (Den Haag 1909) deelde Scheurleer het volgende mede over onze componist. „Hij was in 1710 te Keulen geboren en in 1732 als musicus ingeschreven in het Album Studiosorum te Lei den. In 1739 wordt hij daar als violist geroemd en in 1750 werd hij organist in Den Haag, hetgeen hij tot 1760 bleef, toen hij krankzinnig werd. Verschillende compo sities van hem zijn bewaard gebleven.” Verder: „Den 30en Mei 1749) werd het nieuwe orgel (van de Vaux Hall) ingewijd met een Eerezang, ge componeerd door A. Groneman, op de Vorstelijke Familie van Oranje, voor „verscheyde stemmen”, welke compo sitie in druk verscheen. De benefite-avond van Grone man, 4 Augustus, was belangrijk: en zullen zig ter dier gelegenheyd verscheyde, voornaeme Zangeressen en Zangers laeten komen (horen?), en onder anderen een Bas-Cantate nieuw gecomponeerd door een voornaem Heer, etc. en zullen niet dan de nieuwste Concerten van de beroemdste Meesters geëxecuteerd worden, onder anderen verscheyden met Pauken en trompetten, als ook een Concert voor het Orgel obligato.” Enkele nieuwe gezichtspunten opende J. W. Enschedé 9) T.a.p. bl. 54.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 101