ALBERTUS GRONEMAN 89 (Amsterdam 1750) en ,,Sei Sonate a due flauti traver- sieri e Basso o Violino gecomponeerd. In de loop der tijden schijnt de „biografie” van Grone- man dus druppelsgewijze tot een zekere volledigheid te zijn gekomen. Schijntwant als we de diverse data op hun juistheid toetsen, blijken er maar al te weinig volkomen betrouwbaar te zijn. De mededeling van Lustig, dat Groneman organist en componist in Den Haag was, mag aangezien het hier contemporaire feiten betreft als betrouwbaar aan vaard worden. Jammer genoeg geeft Gronemans Gro ningse collega geen jaartallen, ook niet van zijn krank zinnigheid. Van wie Gerber zijn kennis aangaande onze componist had, vermeldt hij helaas niet. Als geboorteplaats noemt hij Keulen, over de geboortedatum laat hij ons in het onzekere. De componist wordt dan in Leiden gesignaleerd en wel omstreeks 1739. Maar wie is de zegsman inzake Gronemans violistisch meesterschap? Zijn verhuizing naar Den Haag zweeft evenzeer in de ruimte; omstreeks 1756 is hij daar werkzaam. Zonder verdere grond wordt het jaar van zijn krankzinnigheid door Mendel op 1758 gesteld, terwijl dat van het overlijden onbestemd blijft (volgens Gerber: 1762, volgens Enschedé: 1760). Over het jaar van zijn geboorte bracht de publicatie van het „Album Studiosorum Academiae Lugduno Bata- vae” (Den Haag z.j.) opheldering, waarin t.a.v. Grone man het volgende te lezen staat: 1732. 15 Februari 1732. Johannes Alberti Groneman. Coloniensis Musicus. 22 (jaar). Door deze notitie schijnen geboorte-plaats en -jaar vast te staan, nl. Keulen en 1710. Bovendien weten we

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 103