92 ALBERTUS GRONEMAN vóór 1734 plaats gehad hebben, want in dit jaar werd een zoon van het echtpaar Groneman gedoopt. Dit kind is zeer waarschijnlijk de eerstgeborene uit dit huwelijk, waaruit in ieder geval acht kinderen geboren werden. Het doopregister der Hoogduitse Kerk te Leiden Gemeente-Archief aldaar) vermeldt de twee volgende dopen: 25 April 1734 gedoopt Pieter. Vader: Johannes Albertus Groneman. Moeder: Wijntje van Arkel. Getuigen: Mr. Pieter Teding van Berkhout, secretaris van den Banne van Stompwijk, Tedingerbroek etc. etc. etc. en Juffrouw Anna Volk. 19 Febr. 1736 gedoopt Johanna Josina. Getuigen: Joost le Boullenger en Johanna van Robais. De andere kinderen waren: Johannes Fredericus (ge doopt 15 April 1742 in de Grote Kerk te ’s Gravenhage, getuigen: Fredericus Groneman en Lisette Groneman); Jacobus Ludovicus (gedoopt 29 Sept. 1743 aldaar, ge tuigen: Ludovicus Groneman en Jacomina Sondag) en Johanna (gedoopt 2 October 1745, id., getuigen: Joh. Nicolaas Groneman en diens echtgenote Locia Grone man). Een notariële acte van 1758 vermeldt als kinde ren: Jodocus (meerderjarig), Johanna Josina (ca. 22 jaar), Anthonia Christina (ca. 21 jaar), Coenrardus (18 jaar), Johannes Fredericus (16 jaar), Jacobus Ludo vicus (ruim 14 jaar), Anna (10 jaar). De leeftijden van Joh. Josina, Joh. Fred, en Jac. Ludovicus kloppen met de gevonden doopdata. Pieter schijnt echter voor 1758 overleden te zijn (misschien te Leiden). Johanna Josina stierf in 1770 (begraven 19 Maart in de Grote Kerk te 's Gravenhage, ze bezweek aan pleuris), Johanna over leed inderdaad vóór 1758 (ze werd op 22 April 1746 ter aarde besteld). De juiste geboortedatum van Jodocus,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 106