RAKETTEN OVER DEN HAAG BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE DUITSE V2-AANVALLEN OP LONDEN, SEPTEMBER 1944—MAART 1945 DOOR J. F, A. BOER 1. Voorbereiding van het V2-o[fensief. Op de avond van 8 September 1944, om 18.44 uur, zagen honderden verbaasde inwoners van Den Haag hoe twee vreemd soortige lange granaten zich in Noordelijke richting met ongekend grote snelheid aan de blauwe hemel verhieven, een flauwe zwenking maakten en daarna binnen luttele seconden uit het oog verdwenen, lange grillig-gevormde condensatiestrepen achterlatend. In de verte klonk een angstaanjagend gerommel als van een verwijderd on weer. Precies vijf minuten later deden twee daverende ontploffingen grote delen van de wereldstad Londen op haar grondvesten sidderen. Huizen stortten ineen, de bewoners en toevallige voorbijgangers werden onder bergen puin bedolven zonder dat zij enig geluid van een naderend projectiel 'hadden gehoord. Op de Rijksstraat- weg te Wassenaar volgde een wijzer op zijn stopwatch. Hij en zijn kleine afdeling wisten wat Hauptmann de snelle met hem de leden van zijn kleine afdeling wisten wat er was geschied. Deze beide reuzen-granaten, op een fraaie zomeravond tussen de villa’s van het vriendelijke Wassenaar afge vuurd, waren de eerste V2-<raketten, die de Duitsers naar de vijand zonden. Het betekende het begin van een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 10