96 ALBERTUS GRONEMAN Nr. 6. Nr. 7. Nr. 12. Nr. 13. Nr. 17. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 18. 19. 20. 14. 15. 16. 8. 9. 10. 11. 4. 5. Nr. Nr. Nr. Simon Gaillard, Liefhebber in 's Hage. G. - en Organist van om teegens des anderen daags des morgens sig te laaten vinden op het Stadshuys om te trekken met nommers, wie eerst en tweede en zoo vervolgens op de klokke zoude speelen, om insgelijks als op het orgel op de klokke haare kunst te laaten hooren, gelijk dan ook deese naavolgende hebben gespeelt, ieder een half uur eerst een Psalm en dan een air of fantazie, wat haar mogt gelusten. Nr. Nr. Nr. Uyt welk twintigtal vervolgens Heeren Kerkmeesteren vyf hebben genomineert Willem Bruynier, Klok- Campen. G. Jacob Wilhelm Lustig, Organist te Greu- ningen. G. David van Monsjouw, Organist in de Nicolai Kerk te Utregt. G. Dirk de Rooij van Starnhem, Liefhebber. G. Juriaan Vos, Liefhebber te Amsterdam. G. Frederik Truppel, Liefhebber. G. Johan Isac Lucas, Organist in de Fransche Kerk in ’s Hage. G. Johannes Hugeman, zoon van den organist te Hattem. G. Theodorus Lieten, Organist in de Lutersche Kerk te Leiden. L. Boudewijn Loen, Organist totWestzaandam.G. Daniel Prillevits, Liefhebber van Amsterdam. G. Lodewijk Gerard Keyser, Klok en Organist in de Westerkerk te Enkhuysen. G. Jan Petit, Klok en Organist in de Pieterskerk te Leiden. G. Albertus Grooneman. Liefhebber te Leyden. L. Hendrik Viervan, Organist te Muyden. G. Jacob Potholt. Liefhebber van Amsterdam. G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 110