ALBERTUS GRONEMAN 103 deselfde vernieuwden, 31) Blijkt Gronemans afkomst uit deze spelling? aan de slegt en gebragt 2. De secreeten oft Wintlaaden, alwaer de pijpen op staen, sijn soo oud en verschleeten hetwelk seer veele doorspraecken veroorsaakt, die nit geholpen kon- nen werden dan hetsij dat men hetwelk seer nootsakelijk is. 3. Het Regeerwierk in 't geheel is soo slegt, dat het nit dan een geduurige haperinge veroorsaakt, hetwelk nit kan geholpen worden als vooren. 4. Aangaande het Speelwerk of Claviren sijn seer ge brekkelijk, terwijl volgens het ordinaire gebruyk tien tuschjes of clauwiren mankeeren, hetwelk nit ge holpen kan werden als vooren. venhage door Albto Groneman, organist en Johannes Bruydegom, orgelmaker, als gelast hetselve orgel der voors. kerk op te nemen. Wij onderges. Albto Groneman, organist van de Groote Kerk en Johannes Bruydegom als orgelmaker aangesteld door de Edele Agb. Kerkmeesters om het orgel van de Groote Kerk alhier te onderhouden, geeven op ordre van de Ed. Agb. Kerkmeesters te kennen, als dat wij het voors. orgel op den 23 Febr. nauwkeurig en wel naargesien en geexamineerd hebben als volgt: 1. Alle Pijpen sijn in het Orgel en sijn alle spraak, waaronder het meerste gedeelte soo vergaen sijn, dat se nit 31meer in accord 31 konnen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 117