ALBERTUS GRONEMAN 113 CG) Eitner „Bibl.-Biogr. Quellen-lexicon”, deel 4 (1901), bl. 382. 8 Tenslotte zij vermeld dat een bloemlezing uit de boven genoemde drie bundels in de reeks ,,Oud-Nederlandse Speelmuziek” (uitg. Albersen en Co. - Den Haag) het licht zal zien. Schrijver dezes zijn 3 bundels van deze componist be kend: één met 12 viool-sonates, een tweede met 6 sonates voor 2 fluiten en basso continuo, terwijl de derde 6 sona tes voor 2 solo-fluiten bevat. Dat deze composities terecht tijdens het leven van de componist bekend waren blijkt uit het feit dat de laatste bundel bij de be kende Londense uitgever Walsh het licht zag. De twee andere bundels verschenen te Amsterdam, terwijl één daarvan (nl. die voor twee fluiten en continuo) ook te Parijs uitkwam 50Verder werd volgens Eitner 60één fluitsonate opgenomen in het verzamelwerk „Sonates or Duets” van Michel Blavet, de beroemde Franse fluit- componist en -speler. Eitner vermeldt verder nog een fluitsonate, die in m.s. in Karlsruhe aanwezig is, mis schien is dit het stuk dat door Blavet werd opgenomen. c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 127