RAKETTEN OVER DEN HAAG 3 vinnen, die als stabilisatievlakken dienden. Dit wonder- lijk-ingenieuze projectiel werd volkomen verticaal ge start, boog automatisch op een hoogte van 39,5 km 45 graden in de richting van het doel, kliefde vervolgens als een gewone granaat door het luchtruim, bereikte een hoogte van 80 km en keerde vervolgens naar de aarde terug. Al in de eerste minuut kreeg de raket een snelheid van bijna 5800 km per uur, d.w.z. vijfmaal die van het geluid. De straalmotor hij gebruikte vloeibare zuur stof en ethylalcohol als brandstof ontwikkelde een druk gelijkwaardig aan zeshonderdduizend P.K. Bij de start woog het projectiel 12.900 kilo met inbegrip van de ontplofbare lading en 8.950 kilo vloeibare brandstof en zuurstof. Met de ,,A-4”-raket later algemeen bekend als „Vergeltungswaffe 2” beschikte het Duitse leger over een aanvalsmiddel, dat uit technisch oogpunt alles in de schaduw stelde, dat, waar ook ter wereld, op dat ogen blik in gebruik was. Ofschoon alle problemen nog geens zins waren opgelost en dientengevolge vele exemplaren bij of kort na de start mislukten, kon de raket met rede lijke nauwkeurigheid worden gericht. Gedwongen door de noodtoestand, ontstaan na de doorbraak der geallieer de invasielegers naar België, gaf Hitler begin September 1944 bevel, een eerste in Polen opgeleid „Sonderkom mando” naar de Nederlandse kust te zenden om het vuur op Londen te openen met de geringe hoeveelheid V2’s, die intussen uit de fabriek waren gekomen. Dit detachement, dat deel uitmaakte van een onder leiding van SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waf- fen-SS Dr. Ing. Kammler geformeerde bijzondere tech nische divisie, begaf zich rechtstreeks naar Wassenaar, waar al geruime tijd tevoren startplaatsen voor het lan ceren van raketten waren verkend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 12