DE BEVOLKING VAN 'S-GRAVENHAGE 117 662 kinderen met 2159 gezinnen met te 5.653 kinderen samen 790 kinderen 504 kinderen 231 kinderen 112 kinderen 36 kinderen 10 kinderen 662 gezinnen met 564 gezinnen met 376 gezinnen met 263 gezinnen met 158 gezinnen met 84 gezinnen met 33 gezinnen met 14 gezinnen met 4 gezinnen met 1 gezin Ten slotte moet ik delde wijken 4, 5 en woners woonden dan in de wijken 1, 2 de wijken 3, 4 en 5 blijkens het Kohier van ning van 1674 731 personen leefden die te samen een aangeslagen vermogen van 8 millioen gulden bezaten, telden de wijken 1, 2 en 3 1087 vermogenden die te samen van 28 millioen gulden de 200e penning moesten betalen. cijfers nader dan blijkt de realiteit veel ongunstiger te zijn. Ruim een derde deel of 1171 dezer gezinnen was namelijk kinderloos, terwijl de resterende 2159 gezinnen slechts 5653 kinderen bezaten. Op elk gezin kwam m.a.w. slechts ruim anderhalf kind hetgeen bewijst dat hier ge lijk elders een voortdurende immigratie de stedelijke be volking op peil moest houden. (Het register van de volkstelling te Leiden in 1581 geeft eveneens 1|^ kind per gezin). Deze kinderen waarvan de grootste helft (2884) beneden de acht jaren telde, hetgeen bewijst dat de sterfte onder hen nog groot was, waren als volgt over de gezinnen verdeeld: één kind er op wijzen dat in de hier behan- 6 zeer veel minder welgestelde be en 3. Terwijl in de 200e pen- te samen twee kinderen te samen 1.128 kinderen drie kinderen te samen 1.128 kinderen vier kinderen te samen 1.052 kinderen vijf kinderen te samen zes kinderen te samen zeven kinderen te samen acht kinderen te samen negen kinderen te samen tien kinderen te samen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 131