DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS 122 Schilfgaarde Register op de leenen van het Huis het Huis Bergh”. (Arn- graftegel te zien, die vol- i Heteren’s graf aanwijst, zoons na, 'Willem en Otto, welke laatste, eerst in Velp predikant te zijn geweest in het jaar 3) A. P. van Bergh (Arnhem 1929). 4) A. P. van Schilfgaarde „Archief van hem 1932) regest no. 1924. Otto van Heteren, in het jaar 1578 aangesteld tot eerste Hervormde predikant te Harderwijk. Diens naam is in de geschiedenis van de reformatie in Gelderland vrij bekend geworden; men verwarre hem niet met zijn zoon Otto, die in het jaar 1614 ook predikant te Harderwijk werd. In dit verband wijs ik er op, dat reeds in het jaar 1456 een zekere Ott van Heteren voorkomt als bezitter van een stuk land „upten Muyllspick” in het kerspel Heteren in de Overbetuwe 3), terwijl op 21 Februari 1519 een Otto van Heteren als een der gerechtslieden van de Overbetuwe een acte van transport van tienden in het kerspel Hervelt onder Valburg medebezegelt4) Wat betreft de genoemde eerste predikant van Har derwijk, Otto van Heteren, bleek, dat deze te zamen met de predikant Jan Gerritsz Verstege, alias Johannes Anastasius Veluanus, geboortig uit Garderen, en meer bekend als schrijver van ,,der Leeckenwechwijser”, in September 1566 vanuit de Palz, waarheen zij uitgeweken waren, naar Gelderland was teruggekeerd, waar hij te Harderwijk in de Minderbroederskerk een preek hield. Hierop volgde zijn verbanning uit de stad op bevel van de stadhouder van Gelderland in Januari 1567. Pas in het jaar 1578 kwam hij er terug als vaste predi kant; hij overleed er in 1591. In de Grote kerk aldaar is in de kooromgang nog een gens een oud grafregister van Hij liet twee zoons na, Willem na

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 135