A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER 123 B) Vermeld zij, dat in het Album Stüdiosorum van Leiden in het jaar 1633 een Otto van Heteren staat ingeschreven en in het jaar 1636 een Peregrinus van Heteren, beiden uit Harderwijk af komstig en waarschijnlijk zoons van de in 1614 aangestelde predikant. Zij kozen echter geen van beiden de theologische studie. c) Gem. Arch, den Haag: Gildenarchief G i 107. Augustus 1614 en kregen op hun verzoek in September 1635 elk „tot bevorderinge van zij waren toen dus respectievelijk 21 Daar wij uit het archief der Haagse gilden weten, dat hij daar naderhand het beroep kramer, d.i. koopman in zijden en oefende, mag deze reis daarmee wel in verband worden gebracht. In de registers van het kramersgilde te Zutphen werd tevergeefs naar de namen der beide broeders ge zocht. Het eerste wat wij na de reis over Hendrik ver nemen, is dat hij op 18 Mei 1642 te Amsterdam onder trouwt met Anne d'Assigny of Dassignies j.d. van Am sterdam; de bruidegom wordt genoemd „jonge man van Zutphen”. Op 23 Juli van hetzelfde jaar kreeg hij als zijde kramer recht van burgerschap in den Haag, waar hij zich vestigde in de Papestraat Reeds vier jaar 1614 de plaats van zijn vader in Harderwijk innam, zoals boven bleek 5 Willem vestigde zich in Zutphen en huwde daar op 19 Februari 1609 zekere Hendrixken Sprenckels. In het Trouwboek staat vermeld, dat hij militair was onder kapitein Jan Ruyter, terwijl de bruid een dochter was van Hendrick Sprenckel uit Zutphen. Of Willem er later een burgerlijk beroep heeft uitgeoefend bleek niet. Wèl, dat hij ongeveer op het einde van het jaar 1619 daar overleden is en twee zoons naliet, nl. Hendrik geb. 21 Otto geb. 22 Maart 1616. Deze beiden van de Weeskamer te Zutphen een bedrag van dertig gulden haer reyse naar Vranckrijck”; en 19 jaar oud. van Hendrik van Franse andere stoffen, uit-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 136