RAKETTEN OVER DEN HAAG 4 De V2 kon overal worden afgevuurd waar de grond stevig genoeg was, doch voor het juiste richten van het projectiel naar het doel was het nodig met uiterste nauw keurigheid de ligging van de startplaats te bepalen, ten einde de instrumenten op de vereiste afstand en koers af te stellen. Reeds in de zomer van 1943 waren de voorbereidingen getroffen. Den Haag, eindpunt van een rechtstreekse spoorlijn met Duitsland, kreeg in Juli en Augustus van dat jaar bezoek van de landmeters der kort tevoren gevormde „Vermessungsbatterie”, die verscheidene gebieden van een driehoeksnet kwamen voorzien. Op grond van deze fundamentele meting zouden dan later de coördinaten van de startplaatsen volgens de triangulatie-methode kunnen worden berekend. Deze deskundigen werden op de voet gevolgd door een „Erkundungsstab”, die moest vaststellen waar de bodem voor het afvuren van de zware raket geschikt was. O.m. werden gronddrukproeven ge nomen op het landgoed Duindigt te Wassenaar en der tien maanden nadien zou daar inderdaad een V2-troep een startplaats inrichten. Op tal van punten in het ter rein werden „paddenstoelen” in de grond geslagen ten einde de aangewezen plekken te kunnen terugvinden. Bovendien onderzocht de „Erkundungsstab” gedeelten van de Rijksstraatweg, de hoofdweg Den HaagLeiden, en hieruit ontstond een plan om bepaalde delen van het wegdek voor het afvuren van raketten onopvallend te vervangen door betonnen stukken, die dan al dan niet weer een bovenlaag van asfalt konden krijgen. Deze maatregelen werden evenwel al spoedig overbodig geacht en er is nimmer een begin van uitvoering aan gegeven. 2. „Sonderkommando" naar Wassenaar. Ruim een jaar verstreek zonder dat er iets gebeurde op de plaatsen, die het toneel van deze geheimzinnige bedrijvigheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 13