128 DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS 17—28. van Hete- deze met Nassau 15) Als boven nos Van dezelfde schrijver is er een aardige brief dd. 4 Juni 1714 uit Parijs, waarin hij de feestelijke ontvangst te Parijs en Versailles beschrijft van de ambassadeur van de Republiek en diens gevolg door Koning Lodewijk XIV 14). Het volgend jaar, in Januari 1715, ontvangt ren van de Bye brieven uit Londen, waar Willem Maurits genaamd Maurits, graaf van Ouwerkerk, de latere gouverneur van Sluis, de derde zoon van de veldmaarschalk van Ouwerkerk, verblijf hield bij Lord Albemarle op White Hall. Kort na de dood van de veldmaarschalk had diens weduwe, Frangoise van Aerssen van Sommelsdijk, zich in Engeland gevestigd, waar enige van haar dochters getrouwd woonden evenals haar oudste zoon Henry van Nassau graaf van Grantham, die sinds 1699 pair van Engeland was. Tot haar dood in het jaar 1720 bleef Hendrik van Heteren haar zaken behartigen en daarna ook nog voor verschillende van haar zoons, zodat er speciaal van deze familie zeer veel rekeningen en brieven aanwezig zijn 15 Wat Jacobus de Bye, lid van een bekend Haags ge slacht, betreft, deze keerde terug naar den Haag, waar hij in 1718 schepen werd en in 1729 burgemeester tot zijn dood in 1740. De reeds genoemde Carel Lodewijk baron van Was senaar heer van Doeveren, die tot 1708 adjudant was van de veldmaarschalk van Ouwerkerk, heeft na afloop van zijn militaire loopbaan in den Haag nog een belang rijke rol gespeeld, daar hij er in het jaar 1737 schout en baljuw werd tot zijn dood in 1751; bovendien was hij bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 141