A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER 129 de „medaliën” gekocht 9 kamer Delft en hoogheemraadschap van Delfland. Langer voortgezet werd de briefwisseling tussen van Heteren en de secretaris van de veldmaarschalk van Ouwerkerk, nl. Nicolaas Ruysch, die na diens dood secretaris werd van Cornelis Hop, ambassadeur van de Republiek in Frankrijk, en uit Parijs in 1718 en volgende jaren schreef over de aankoop ten behoeve van van Heteren van munten en penningen 18 Over dit onderwerp zijn er ook brieven uit Brussel van de hand van zekere Martinus Robijns, aannemer van fourage in Brabant en Vlaanderen,17) en uit Ham burg, waar geregeld munten en penningen werden ge kocht voor de verzameling van van Heteren door Johan van den Bosch, resident van de Republiek aldaar18) en diens secretaris Lucas Engelenburg. Bij de afrekeningen en brieven van laatstgenoemde bevinden zich enige lijsten met uitvoerige beschrijvingen van in de jaren 1725 tot 1729 19). In het jaar 1718 was Hendrik van Heteren gehuwd met Margaretha Lormier, een zuster van de solliciteur militair, tevens kunstverzamelaar Willem Lormier, wiens afstamming hieronder nog ter sprake zal komen. Uit dit huwelijk was Adriaan Leonard van Heteren het enige kind, dat niet jong stierf; hij werd geboren in 1724 en op 11 October 1742 aan de universiteit te Leiden als jurist ingeschreven. Hij huwde in Juli 1745 met zijn volle nicht Woutrina Brigitta Lormier, dochter van Claudius Lormier, burgemeester van Rotterdam, en van Johanna Catharina Steenlack. Van de twee uit dit huwe lijk geboren zoontjes werd de in 1752 geboren Claudius 16) Als boven no. 106. 17) Als boven no. 79. 18) Als boven no. 105. 10) Als boven no. 139.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 142