A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER 131 legen huis, naast de Zuidhoek van de Hoge Nieuwstraat reeds op 10 April 1750 aan Paulus Hubert Buys, kolonel van een regiment paarden, verkocht. Het andere huis schijnt hij zelf bewoond te hebben. Twee jaar later kocht hij van de weduwe van Francois Lormier, drossaard van Eindhoven en Cranendonck, zijn oom, de buitenplaats Leeuwendaal met 23 morgen land gelegen te Rijswijk 22 die tot zijn dood in het jaar 1800 in zijn bezit bleef. Het huis, hoewel vervallen en onbewoond, staat thans, in het jaar 1948, nog in de Leeuwendaallaan, midden in een dicht bebouwde wijk. Het park en de tuin zijn ver dwenen; aan de aanleg van de tuin was de grootste zorg besteed, zoals blijkt uit de inventaris van zijn boedel verleden op 15 October 1800 voor notaris Martinus van Kervel in den Haag23). Op die datum waren er in de tuin 204 potten met vreemde gewassen, 100 ananas planten, 11 oranjebomen in potten, 5 marmeren vazen op piëdestal, 4 grote stenen beelden op piëdestal, 6 groepjes op piëdestal enz. Intussen had hij zijn collectie schilderijen door aan koop geregeld uitgebreid en was het huis op de Kneuter dijk langzamerhand te klein geworden. Hij kocht daarom in het jaar 1771 van Gerard Meerman, meesterknaap van de Houtvesterij van Holland en West-Friesland, als echtgenoot van vrouwe Maria Catharina Buys een huis met tuin, stalling en koetshuis, gelegen aan de Noordzijde van het Lange Voorhout tusschen de tegen woordige Korte Kazernestraat en de Koninklijke Bibliotheek, in welk huis thans, in het jaar 1948, een opleidingsbureau voor personeel van de P.T.T. is ge- 22) Rechterlijk Archief van Rijswijk, Transportregister no. 24 p. 115. 23) Not. archief den Haag no. 5848.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 144