DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS 132 vestigd (huisnummer 16). Dit aanzienlijke huis heelt zijn eenvoudige 18e eeuwse gevel nog behouden, doch van binnen is er veel bedorven en zijn er alleen nog enkele schoorsteenmantels in Lodewijk XVI stijl bewaard gebleven. In datzelfde jaar 1771 stierf daar van Hete- ren’s vrouw, die hij bijna dertig jaren overleefde. In die jaren werden ook talloze boeken, een grote verzameling opgezette vogels en andere zeldzaamheden op het gebied van de natuurlijke historie door hem in dit huis bijeen gebracht. Van zijn vader schijnt hij zijn belangstelling voor schilderijen geërfd te hebben; reeds op 28-jarige leeftijd, in het jaar 1752, werd hij geïnstalleerd als kunstlievend lid van de Confrérie Pictura, het schilders- genootschap waaruit zich de Haagse Tekenacademie heeft ontwikkeld. Bij testament dd. 23 Maart 171 verleden voor notaris Lambertus Sijthoff, hadden hij en zijn vrouw elkaar wederzijds tot erfgenamen benoemd met de bepaling, dat de langstlevende van hen tot zijn of haar enige erfgenamen benoemde Claudius van der Staal voor de ene helft en diens zuster Catharina Wilhelmina van der Staal, huisvrouw van Abraham Gevers, oud-burge- meester van Rotterdam voor de andere helft (zie de stamboom hierachter). Ook na de dood van zijn vrouw heeft van Heteren tot zijn overlijden in het jaar 1800 geen nieuw testament gemaakt, zoals blijkt uit de voor notaris Martinus van Kervel verleden acten van in ventaris dd. 15 October 1800 en van rekening van zijn boedel dd. 5 Juni 1805. Wel werden verschillende legaten gewijzigd of nieuwe gemaakt. Zo was er onder de legaten één aan de Ned. Herv. kerk te Rijswijk om 24) Acte van transport dd. 22 April 1771 in het rechterlijk archief van den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 145