133 A. L. VAN HETEREN EN W. LORMIER te worden gébruikt voor het maken van een orgel. Daar echter deze kerk in het jaar 1786 in het bezit kwam van een orgel, werd deze beschikking op 3 December 1788 gewijzigd ten behoeve van de Ned. Herv. Kerk te Voor burg, eveneens met de bestemming er een orgel voor aan te schaffen. Wanneer men thans deze kerk bezoekt, leest men op het tegenwoordige orgel de mededeling, dat dit in het jaar 1879 geschonken is door Prinses Marianne der Nederlanden, doch dat het eerste orgel is gelegateerd door A. L. van Heteren, A° 1800, waar mee bedoeld is het jaar van zijn overlijden. In boven genoemd testament dd. 1771 staat ook een bepaling over de schilderijenverzameling n.l. „dat de echtgenoten hun kabinet van schilderijen na overlijden van den langst levende offreeren aan Syne Doorluchtige Hoogheid den heer Prins van Oranje Nassau, met nederig versoeck hieraan een plaats te vergunnen in het Kunstkabinet van Syne Hoogheid”. Nadat de Prins in Januari 1795 was uitgeweken naar Engeland, heeft van Heteren bij onder handse acte dd. 10 Februari 1797 deze collectie gelega teerd aan Adriaan Leonard van Fleteren Gevers, zijn in 1794 geboren petekind, zoon van Mr. Dirk Cornells Gevers, secretaris van Rotterdam, die een kleinzoon was van Dirk Cornells van der Staal en Catharina Elisabeth Lormier, schoonzuster van van Heteren. (Zie de stam boom hierachter). Op 19 Mei 1800 werd van Heteren in het familiegraf in de Kloosterkerk begraven. Adriaan Leonard van Heteren Gevers heeft de collectie in haar geheel in het jaar 1809, toen hij page was aan het hof van Koning Lodewijk Napoleon, aan het Koninklijk Museum verkocht, langs welke weg zij later in het bezit gekomen is van het Rijksmuseum te Amsterdam. Er waren stukken bij van Jan Breugel, Adriaan van Ostade, Gerard Ten Borch, Jan Steen en andere beroemde schil-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 147