A. L, VAN HETEREN EN W. LORMIER 135 2B) Archief solliciteur militair H. van Heteren no. 57. Omtrent de kunstverzamelaar Willem Lormier, mede in de titel van dit artikel genoemd, die een zwager was van de solliciteur militair Hendrik van Heteren, geven de nagelaten papieren van laatstgenoemde weinig nieuws; waar beide zwagers hun gehele leven in dezelfde stad woonden, spreekt het vanzelf, dat er geen brieven ge wisseld zijn. Er zijn alleen enkele rekeningen bewaard, door van Heteren afgelegd aan Willem Lormier en een paar andere entrepreneurs van fourage wegens de fourage-contracten voor de winterseizoenen van de jaren 1711 tot 1713 in de Zuidelijke Nederlanden20). Willem Lormier was de oudste zoon uit het huwelijk van Claudius Lormier en Ida Blonck, die op 18 Dec. 1678 in den Haag trouwden. De bruid was afkomstig uit Dordrecht, de bruidegom uit Leiden. Deze Claudius wordt in een notariële acte dd. 1677 vermeld als sol- zijn de 18e eeuwse geschiedkundige werken het talrijkst (te zamen ongeveer 400 nummers), voorts theologische boeken, werken van Griekse en Latijnse schrijvers en kostbare boeken over natuurlijke historie. Buitenge woon hoge prijzen vindt men er in genoteerd voor het werk: „Déscription exacte des principales curiosité’s naturelles du magnifique cabinet d’Albert Seba (Am sterdam 1734) dat 776 gulden opbracht en Edwars „Histoire naturelle d’oiseaux peu communs et d'autres animaux rates” (Londen 1751), waarbij 400 gulden ge noteerd staat. Bij de niet talrijke tekeningen treft men een gezicht op den Haag aan ,,in couleuren” naar van Goyen, door Schouman en een gezicht van het Huis ten Bosch even eens ,,in couleuren” door P. C. la Fargue.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 149