138 DE HAAGSE KUNSTVERZAMELAARS „de aan een huis op de Lutherse van die Burgwal en de en ook het daaraan broeders. Deze erfde toen o.a. Burgwal, gelegen op de hoek Noordzijde van de Herderstraat grenzende huis op die Burgwal, welk laatste huis de Lormiers als woonhuis hadden gebruikt. In het jaar 1936 werden deze twee huizen afgebroken om plaats te maken voor een modern gebouw van de drukkerij Mouton; in de gevel is een gevelsteen aangebracht, waarop de oude gevel is afgebeeld, met de jaartallen 16141936 eronder. De collectie’s schilderijen en penningen van Willem Lormier waren bij zijn tijdgenoten niet minder bekend dan die van Hendrik van Heteren. Op 1 October 1759 werden de penningen en kostbare gesteenten, welke laatste grotendeels in ringen en gouden cachetten gezet waren, geveild. De catalogi bevinden zich in de Konink lijke Bibliotheek en het Rijksbureau voor kunsthisto rische documentatie in den Haag. Van zijn schilderijen had de veiling pas plaats in het jaar 1763. Hiervan vindt men de catalogus afgedrukt in het be kende werk van Gerard Hoet; hierbij zijn twee Rembrandt’s, twee stukken van Jan Steen en andere beroemde meesters28). Het ,,St. Nicolaasfeest” en Papegaai” van Jan Steen werden op deze veiling gekocht door Adriaan Leonard van Heteren en kwamen op de hierboven reeds beschreven wijze naderhand in het bezit van het Rijksmuseum. 20) Gerard Hoet: „Catalogus van schilderijen en derzelver prij zen etc.". A” 1752. Dl II p. 415. Zie noot 1 en 7 hierboven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 152