RAKETTEN OVER DEN HAAG 6 oplossen. van de met spionnage belaste organen van het schilderachtige van Londen, er vielen De beide V2’s waren, nadat de projectielen met brand stof waren volgepompt, midden in de ontruimde villawijk afgevuurd en wel één op het kruispunt van Lijsterlaan, Konijnenlaan en Koekoekslaan, de andere op tweehon derd meter afstand, op de plek waar Koekoekslaan en Rust en Vreugdlaan de Schouwweg snijden. Direct na het lanceren werden de kleine ijzeren richttafels, waarop de raketten hadden gerust, verwijderd, de kabels opge rold en binnen het uur was de hele troep weer onder het bladerdak van de Raaphorst. De ene V2 was terecht gekomen in de Stavely Road te Chiswick, een buitenwijk van West-Londen. Rondom een krater van tien meter breed en vijf meter diep lagen de puinhopen van elf huizen. Vijftig andere woningen waren beschadigd. Er waren twee doden en twintig ge wonden. Het andere projectiel boorde zich een fractie van een seconde later in het bos van stadje Epping, 27 km ten Noord-Oosten Twee houten huisjes werden vernield, doch hier geen slachtoffers. Ofschoon de Engelse luchtverdediging zeer goed wist, dat beide projectielen Duitse raketten waren, waarover Londen al heel wat te weten was gekomen, tastte men in het onzekere wat betreft de juiste plaats van herkomst. Een waarschuwing uit Nederland was niet ontvangen en de baan van de projectielen had men met radar niet vastgesteld. Deskundigen, die de richting volgens de ge luidsgolven berekenden, kwamen tot de onjuiste gevolg trekking, dat het ene projectiel moest zijn opgegaan in de omgeving van Rotterdam en het andere was afgevuurd in het gebied van Amsterdam. De inlichtingendienst van de Nederlandse verzetsbeweging zou het raadsel binnen enkele uren De leiding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 15