i DE SCHILDERES ROSINE DE GASC 146 j 1 1S) Gem. Archief, klapper begraven. 10) Zij overleed ongehuwd 13 December 1813; de aangifte ge schiedde door haar broeder, de kunstschilder Jean Teissier. Alg. Rijksarchief, B.S. ’s-Gravenhage no. 292, f. 235. de 5 op het tijdstip van de verdoeking zo slecht leesbaar zijn geweest, dat dit cijfer door de copiïst ten onrechte voor een 0 werd aangezien. Een andere mogelijkheid is, dat het portret niet Jeanne Teissier, maar haar moeder Jeanne Teissier, geboren Vasserot, moet voorstellen. Deze, evenals haar echtgenoot uit Frankrijk afkomstig, overleed in 1780, oud 62 jaar18). Aangenomen, dat zij in 1707 werd geboren, zou zij dus op het moment, waarop het portret werd vervaardigd, 40 jaar oud geweest kunnen zijn. In dat geval zou het leeftijdsverschil verklaard kunnen worden door een verwisseling bij het afschrijven van het oorspronkelijke opschrift van de 4 met een 2. Hoe wel het ongetwijfeld moeilijk is, om, afgaande op het portret van een 18de-eeuwse dame, gekleed volgens een mode, die de tendenz had, aan iedere vrouw een ouwelijk voorkomen te geven, zich aan een schatting te wagen omtrent de juiste ouderdom van het model, lijkt het mij eerder waarschijnlijk, dat wij hier met de dochter in plaats van de moeder te doen hebben. Zou trouwens de vrouw^elijke coquetterie zich niet hebben verzet tegen de openlijke erkenning, dat mevrouw Teissier de vier kruisjes reeds bereikt had? En was haar dochter op dit punt wellicht ook niet overgevoelig, zodat zij zich tegenover Rosine de Gasc voor jonger uitgaf dan zij in werkelijkheid was? Een schoonheid kon zij bezwaarlijk worden genoemd, ondanks de intel ligente ogen en de rappe mond, en daarom laat zich zo iets wel indenken, vooral als men ook de bizondere omstandigheden weet, waarin de familie verkeerde 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 161