EN HAAR HAAGSE RELATIES 147 20) Alg. Rijksarchief, archief Staten-Generaal, Legatie-arch. ver volg no. 1281. 21) A. Sa vine, La vie aux galères (Paris, 1909) is een moder ne bewerking van deze memoires. Een niet alledaags milieu was het zeker, waaruit Jeanne voortkwam, wier broeder als vakgenoot en medeleerling van een van Rosine’s spruiten vermoedelijk de schakel vormde in het contact tussen haar en de schilderes. De vader, Jean Teissier, was geboortig uit Bonperrier bij Valleraugue in Opper-Languedoc niet ver van LeVigan, waar de De Gasc’s oorspronkelijk vandaan kwamen. Als 18-jarige jongeling was hij in 1726 er van beschul digd geworden, de sinds de herroeping van het Edict van Nantes niet langer gedulde Protestantse godsdienst oefeningen te hebben bijgewoond. Men had hem gear resteerd en in de gevangenis van Montpellier geworpen, van waar hij, zonder ooit verhoord te zijn, door de gou verneur van Languedoc, de maarschalk de La Fare, naar de galeien was gezonden 20Wie kennis wil nemen van het hartverscheurend lot, dat de ongelukkige Protestanten wachtte, die tot de galeien waren veroor deeld, een straf, waartegen zelfs Katholieken als Fénélon hun stem verhieven leze er de memoires van Jean Marteilhe, in 1757 te Rotterdam uitgegeven, op na21). Jean Teissier mocht daarom van geluk spreken, dat hij in 1738 op voorspraak van de ambas sadeur van onze Republiek tegelijk met acht andere lotgenoten in vrijheid werd gesteld met geen andere keuze dan zich op een Hollands oorlogsschip in te schepen. 27 October 1738 arriveerde dit negental in Den Haag. Aangezien zij van alle middelen en kleding ontbloot waren en er zo haveloos uitzagen, dat zij zich niet met fatsoen in het openbaar konden vertonen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 162