148 DE SCHILDERES ROSINE DE GASC wendde de Waalse kerkeraad zich dadelijk met een rekest tot de Staten-Generaal. Daarin werd verzocht, de ongelukkigen voorlopig van kleding en „enig onder houd” te willen voorzien en hen in bescherming te nemen. Op 17 Januari 1739 besloot men, hun ieder een som van 200 gulden ineens uit te keren, en in Juni daaraanvolgende verleenden Haar Hoog Mogenden aan elk van de negen verloste galeislaven een pensioen van 250 gulden ’sjaars22). Op deze bescheiden financiële basis stapte Jean Teis sier het volgende jaar met zijn landgenote Jeanne Vasserot in het huwelijksbootje, waartoe het eerste gebod op 24 Januari 1740 werd afgekondigd 33Hun huwelijk werd met een stoet kinderen gezegend, van wlie de in Juni 1742 gedoopte Jeanne, voor zover ik heb kunnen nagaan, de oudste was. Op welke manier Teissier er in slaagde, zijn talrijk gezin het dagelijks brood te verschaffen en voor de opvoeding van zijn kinderen zorg te dragen, iets, waarop zijn pensioen stellig niet berekend was, is mij niet duidelijk geworden. In de rekesten, door hem in 1759 en 1767 gericht aan de Staten-Generaal tot het verkrijgen van een gratis paspoort voor reizen naar Frankrijk, kwalificeert hij zichzelf als gepensionneerd „galérien” en burger van ’s-Gravenhage zonder verdere aanduiding van be roep24). Een door mij in de Haagse burgerboeken ingesteld onderzoek viel in alle opzichten negatief uit en de notariële archieven brachten hieromtrent evenmin bizonderheden aan het licht. Ik vond slechts één acte, op 29 Mei 1766 verleden voor notaris Willem Arnoux, Res. St. Gen. van 3 November 1738, 17 Januari en 19 Juni 1739. 23) Gem. Archief, klapper huwelijken. 24) Res. St. Gen. van 7 Februari 1759 en 25 Februari 1767.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 163