150 DE SCHILDERES ROSINE DE GASC 2G) Alg. Rijksarchief, Leg. verv. no. 1281. 27) Jaarboek „Die Haghe” 1941, bl. 33; Gem. Archief, oud- archief no. 318, waar Jan Faven als sedert 1 Mei 1752 nieuw aan gekomen lid van het wijnkopersgilde voorkomt. Het eigenlijk archief van het gilde is helaas verloren gegaan. 28) Gem. Archief, archief Weeskamer no. 852, les rétablir dans son honneur et sa bonne renommee, accorder les lettres patentes a ce nécessaires” 26 sans qu’on puisse lui opposer la peine des galères, et lui Maar genoeg van dit merkwaardige gezin en laat ik U thans binnenvoeren in een ander gezin, waar de familie De Gasc zich waarschijnlijk beter thuis gevoelde dan bij de evenals zij uit de Midi afkomstige Teissier’s, en waar Rosine’s talenten zonder twijfel nog meer tot hun recht kwamen. Het gezin, dat ik op het oog heb, is voor de lezers van dit jaarboek geen res incognita meer dank zij de in 1941 daarin verschenen alleraardigste bij drage van Mr. Gülcher over een klerken familie uit de 18de eeuw. Namelijk dat van Philip Frederik Tinne, klerk ter griffie van H.H. Mogenden, en zijn vrouw Ester Faven, dochter van de welgestelde hofkleermaker, later wijnkoper Jean Faven 27Toen Ester’s vader in 1758 overleed, liet hij een niet onaanzienlijk vermogen na 28 waardoor Tinne in staat was geweest, in 1762 een deftig herenhuis in het Noordeinde te kopen vlak naast het huis van zijn chef, de griffier Mr. Hendrik Fagel Sr. In dit huis nu waren Rosine de Gasc en haar reisgenoten, de broer van haar man Pierre de Gasc incluis, geziene gasten en de gezellige uren, doorgebracht bij de Tinne’s, wier kroost in Mei 1767 nog met een nieuwe baby werd uitgebreid, vormden nog lange tijd daarna een dagelijks onderwerp van gesprek. Aan die vriendschapsbanden hebben wij ook de unieke beschrijving te danken van de totstandkoming van het portret, door Rosine de Gasc

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 165