RAKETTEN OVER DEN HAAG 7 zo onverwacht was zou kunnen veronderstellen. Van En- immers geregeld berichten ontvangen het verwachte Duitse geheime wapen de illegaliteit realiseerde zich onmiddellijk de betekenis van het gebeuren, dat voor haar niet gekomen als men gelse kant waren over de aard van en ook zelf had het verzet inlichtingen kunnen inwinnen. Reeds in de zomer van 1943 waren bepaalde conclusies getrokken uit de verdachte activiteit van „Vermessungs- batterie” en „Erkundungsstab” en naarmate de tijd ver streek, had het beeld een zekere mate van volledigheid gekregen. Nu was dan het ogenblik gekomen. Geheime zenders seinden het nieuws naar de „overkant” en daar aarzelde men geen ogenblik van de geboden hulp ge bruik te maken. Hoog uit de lucht maakten verkennings vliegtuigen foto’s, die de bommenwerpers de weg moesten wijzen. Leden van de verzetsbeweging waarschuwden reeds toen voorzichtig de mensen in de buurt, dat aan vallen konden worden verwacht. Ook de Duitsers be seften wat er kon gebeuren en dit leidde tot het bevel voor de evacuatie van geheel „Nieuw Wassenaar”, van de spoorlijn Den HaagScheveningen tot de Kerkdam. Het vertrek van de duizenden bewoners uit het be dreigde gebied was nog niet geheel voltooid, toen een luchtaanval volgde. Op 14 September, des middags tegen half 2, vielen de eerste bommen op Raaphorst, dicht bij de plaats, waar de auto's met de raketten waren ge signaleerd. Drie dagen later kwam een waar bombar dement. Het was Zondag 17 September, toen, des avonds om 7 uur, drie groepen elk van zes bommenwerpers, boven de kust verschenen, haar lading boven de Raaphorst uit wierpen en daarna met een scherpe draai weer in Wes telijke richting boven zee verdwenen. Aangezien de Duitsers hier nog niet over afweergeschut beschikten,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 16