NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE DE JAREN 1947 EN 1948. Op 2 Augustus 1948 werd het Lyceumplein verdoopt in Louis Couperusplein naar de grote Haagse schrijver Louis Couperus 18631923. Terwille van de duidelijkheid werd op 17 Nov. 1947 de Bildersstraat verdoopt in Johannes Bildersstraat, we derom naar de schilder Johannes Warnardus Bilders 1811—1890. Op 4 Augustus 1947 werd een gedeelte van de Hoge Prins Willemstraat verdoopt in Prins Willemplein, wederom naar de latere Koning Willem I, die als Prins Willem op 30 November 1813 te Scheveningen voet zette op Nederlandse grond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 178