de z.g. „Kloos- historische beteekenis OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN BETREFFENDE ’S GRAVENHAGE IN 1947 VERSCHENEN VOOR ZOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. voor 's Gravenhage. Het ontwerp en J. B. Lürsen. Bouw 2e jg. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Het niet-gerestaureerde gedeelte van terkerk” te 's Gravenhage door A. C. M. A. Stoffels b. i. Historia 12e jg. No. 11. Een patricische behuizing van (Lange Vijverberg 12) door Drs. H. M. Mensonides. Het Kompas. XXe jg. 1 Febr. De luidklokken der gemeente 's Gravenhage. 's-Gra- venhage. Meded. van het Bureau voor Statistiek en Voorlichting der gemeente No. 4. Het nieuwe Haagse stadhuis, 's Gravenhage No. 5. De watervoorziening van ’s Gravenhage thans en in naaste en verre toekomst, ’s Gravenhage No. 5. Woningvoorraad en woningbezetting. 's Gravenhage. No. 6. Een concertgebouw van Ir. J. W. E. Buys b.i. No. 12.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 179