164 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Stadhouder van Nederl. over het plan Dudok. Bouw de Residentie na en be- Den Haag bouwt op door Ad. J. Odijk. N. Eeuw 8 Febr. De wederopbouwplannen van den Haag door A. W. Wegerif. Kron. v. K. en K. VIII, 185187. Dudok ontwierp een stad door H. Albarda. Vrij Nederland 4 Jan. Met repliek door W. F. Geyl en ant woord door J. H. Albarda. V. N. 18 Jan. Open brief aan het Gemeentebestuur van ’s Graven- hage. Het plan Dudok en de Haagse architecten. Bouw 2e jg. No. 3. Pro en contra. Stemmen 2e jg. No. 3. Discussie over het plan-Dudok. Instemming zwaren. Bouw 2e jg. No. 8. Plan 2000. Bouw 2e jg. No. 8. Herbouw van het Haagse Korte Voorhout. Zes ar chitectonische projecten. Bouw 2e jg. No. 8. Een modern Korte Voorhout. Bouwend ’s Gravenhage. 2e jg. No. 2. b. Geschiedenis en gebeurtenissen. Een kortstondig geluk (de schaking van Catharina Bruyninck uit den Haag in 1593) door Mr. R. van Royen. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, bl. 99106. Het Oranjefeest bij de geboorte van Willem V in 1748 door D. Couvée. Stem 22 Febr. 100 jaar Haagsche Literatoren. Bouwend ’s Graven hage 2e jg. No. 2. Énige gegevens over de Residentie na de bevrijding. ’s Gravenhage No. 3. Veertig jaar gemeente-plantsoenen in de stad van „groen en bloemen”, 's Gravenhage No. 4.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 180