No. 2. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 165 Oranje Nassau, groothertogin van en haar van Nassau de Braziliaan door Dr. P. Enige gegevens over de verkiezingen te 's Graven- hage in 1946. 's Gravenhage No. 2. Onderzoek schoolkinderen in 1946. 's Gravenhage. Enige gegevens over het Vreemdelingenverkeer te 's Gravenhage. 's Gravenhage No. 6. Iets over de Scheveningse Haringvisserij in 1946. 's Gravenhage No. 4. Na het Scheveningse festival door G. Hanekroot. Stem van Nederl. 12 Juli. c. Personen. De twee „Meysjens” van Nassau door Drs. J. Visser. De Nederl. Leeuw. Nov. 354-358. Frederik Hendrik 16471947 door J. C. H. de Pater. Gids I 174—192. Frederik Hendrik 16471947 door A. J. Odijk. N. Leeuw 22 Mrt. Johan Maurits J. Bouman. Sophia prinses van Saksen Weimar door E. Goldstein. Vrouw huis 74—77. Onbekende Raadpensionarissen (Buys, Pauw, Fagel, Heinsius, van de Spiegel) door Dr. A1. de Fouw Jr. Ir. J. W. Albarda, 70 jaar. Elsevier 7 Juni. Abraham van Beyeren, een stillevenschilder uit de Gouden Eeuw door A. Bosman. Constghes. II 307310. Dr. M. van Blankenstein. Stem van Nederl. 13 Sept. De afscheidsrede van de Gemeentesecretaris Mr. Dr. J. J. Boasson. ’s Gravenhage. No. 6. P. C. Boutens en Willem van Konijnenburg door V. E. van Vriesland. Crit. Bull. XIV Pen en penseel 85—94.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 181