166 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Jan Campert door Jan Spierdijk, Ad Interim IV Crit. bijl. 113—117. Prof. R. Casimir door C. P. Gunning. Paed. Stud. XXIV 229—241. De kunsttanden van Vader Cats door C. Postma. Tijdschr. voor Tandheelkunde 54e jg. No. 3. Dr. H. Colijn. Neerl. 5355. en de oorlog door A. Ingwersen. Elsevier en het verzet door E. v. Ruller. Bezin- Dr. Colijn 7 Juni. Dr. H. Colijn ning I 9799. Hein von Essen Toneelsch. II, 104. Ir. Hein von Essen en zijn „Maskers” door Jaap Stigter. Toneelsch. II 5960. Mr. Dr. H. J. Frederiks en de behandeling van zijn „zuivering” door G. Knuvelder. N. Eeuw 8 Febr. G. Groen van Prinsterer en „samenwerking” door B. Jongeling. Reform. 31 Mei. Huib van Hove, Nederlandsch schilder (1814—1864) door P. A. Scheen. Constghesellen II, 111117. A. J. van Huffel Jnr. door Dr. H. E. Greve. Biblio theekleven XXXII No. 9. Christian Huygens and the development of science in the seventeenth century by A. E. Bell, Ph. D. M. Sc., Head of the Science-Department, Clifton College. Constantijn Huygens en de schilders van zijn tijd door H. E. van Gelder. Crit. Bull. XIV. Pen en penseel 205—211. Isaac Israels in afwachting van zijn biograaf door A. Mont. Crit. Bull. XIV Pen en penseel 5457. Jozef Israels door H. P. Bremmer. Constghes. II 163 —165. In Memoriam Dr. N. Japikse door D. P. M. Gras- winckel. Ned. Archbl. LI, 8487.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 182