168 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE Mourik. f A. A. M. Stols, 25 jaar boekdrukker door Johan Schwenke. Elsevier 1 Maart. Albert Termote, beeldhouwer door H. de Boer. Constghesellen II 210213. R. Thorbecke door B. H. Schoonenberg. Linie 30 Mei. J. R. Thorbecke als didacticus door van Paed. Stud. XXIV 93—98. Mr. L. J. A. Trip. N. Eeuw 15 Maart. Cornelis Veth, illustrator door H. P. Bremmer. Crit. Bull. XIV Pen en penseel 192195. Prof. Dr. J. L. Walch f. Toneelschild. 2e jg. afl. 1. d. Instellingen en verenigingen. De herdenking van het 75-jarig bestaan van den Haagsen Reinigingsdienst 18711 Juli1946 door F. Kuuk. Het toezicht op de waren te 's Gravenhage door Dr. F. H. van der Laan, ’s Gravenhage No. 1. Infectie-afdeling (van de Gemeente-Ziekenhuizen) door Dr. P. H. van Rooyen en Hoofd-architect D. C. v. d. Zwart. Het Ziekenhuiswezen 20e jg. No. 12. De Haagsche Academie van beeldende kunsten. Bouwend ’s Gravenhage 2e jg. No. 2. Honderd jaar Haagsche schilderkunst in Pulchri Studio door Dr. H. E. van Gelder. Pulchri Studio 100 jaar door H. Elsevier 11 Jan. Pulchri Studio 100 jaar door H. Jonkers. N. Eeuw 8 Febr. Pulchri Studio 100 jaar door P. Koomen. Constghes. II 51. Pulchri Studio honderd jaar door M. F. Hennus. Maandbl. Beeld. K. XXIII 113—126.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 184