170 GESCHRIFTEN BETREFFENDE S-GRAVENHAGE d. blad Vol. 82 No. 15/16 bl. 185—188. Moro's Goudsmit in het Mauritshuis een portret van Steven van Herwyck door Dr. H. E. van Gelder. Haagse architecten exposeeren door Ir. W. G. v. Erve b.i. Bouw 2e jg. No. 3. Haagse kunstenaars in het Gemeente Museum van 's Gravenhage door H. A. Gerritsen. Maandbl. beel dende kunst XXIII 164165. Tentoonstelling „Kunst van de Indische Archipel” te ’s Gravenhage door A. J. de Lorm. Phoenix II 136140. Tentoonstelling van Aziatische Kunst te 's Graven hage door H. F. E. V. Phoenix II 160162. Jubileumtentoonstelling „Pulchri Studio” door C.Veth. Maandbl. Beeldende K. XXIII 4245. Tentoonstelling in de zijzalen van Panorama Mes dag; tentoonstelling Herman Kruyder in den Haag. Maandbl. Beeldende K. XXIII 4548. f. Omstreken. De Pauwhof te Wassenaar door A. V. Baëza. Else vier 22 Maart. De mooiste golf-course van Europa (in Wassenaar) door J. A. Brengers. Elsevier 3 Mei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 186