2 2 17 27 1 Januari. 3 11 14 23 24 25 Mr. A. A. F. van het KRONIEK OVER 1947. Eervol ontslag verleend aan W. van Romondt als president Gerechtshof. Herdenking van het 100-jarig bestaan van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio”. 40-jarig jubileum van de Heer E. A. Kuipers, referendaris aan het Departe ment van O. K. en W. Overleden J. Duymel, pastoor aan de Hei lige Sacramentskerk aan de Sportlaan. Overleden Wouter Nijhoff, hoofd van de Boekhandel en Uitgeverij Martinus Nijhoff. Overleden J. B. Kerling, oud-eigenaar van van Stockum’s Antiquariaat. Installatie van Yvon Baarspul tot dirigent van de Haagsche Orkestvereniging ,,Mu- sica”. Benoemd tot hoofddirecteuren der P.T.T.: Mr. G. H. Dijkmans van Gunst, W. R. van Goor en H. Reinoud. Installatie van P. J. M. Heskes als pas toor van de Heilige Sacramentskerk aan de Sportlaan. Overleden Lodewijk Schweitzer, oud-bas- trobonist van het Residentie-orkest, inter nationaal bekend als trombone-paedagoog. Overleden Mej. E. M. A. Meyboom, oud-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 187