172 KRONIEK OVER 1947 28 29 31 1 3 4 5 5 van L. Bodaan Sr. tot predi- de cellenbarakken te Scheve- voor het geven Parijs vertrok- Sluiting van schaarste. Het Residentie-orkest is van enkele concerten naar ken. van Ir. P. Bakker Schut, de Gemeentelijke Dienst van van de Volks- 1 Februari. Benoeming kant voor ningen. Overleden Ir. Wouter Cool Civ. Ing., Reserve Majoor b.d. van Speciale Dien sten bij de Generale Staf. Benoemd tot directeur van het Koninklijk Huisarchief Jhr. Ir. P. F. O. R. Sickinghe, Intendant van de Koninklijke Paleizen. 40-jarig jubileum van L. L. Franx, admi nistrateur bij het Departement van Bin nenlandse Zaken. alle scholen wegens kolen directrice van de Meisjesschool aan de R. Schimmelpennincklaan. 28 Januari. Overleden Mr. R. Bijlsma, oud-Algemeen- Rijksarchivaris. 70ste verjaardag directeur van de Wederopbouw, oud-directeur Dienst der Stadsontwikkeling en huisvesting. Overleden Dr. E. H. Renkema, Inspecteur van het Gymnasiaal en Middelbaar onder wijs. Afscheid van G. H. ’s Gravesande, als redacteur voor Kunst en Letteren, gedu rende 43 jaren verbonden aan „Het Va derland” en ,,De Nieuwe Courant”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 188