11 11 11 de 12 12 14 15 voor 18 19 21 22 9 10 voor de KRONIEK OVER 1947 173 6 Februari. Overleden A. J. Bothenius Brouwer, oud- hoofdredacteur van de Nieuwe Courant. 75ste verjaardag van Dr. K. H. E. de Jong. Overleden te Rijswijk A. W. M. J. Veraart, op bijzondere wijze werkzaam geweest op weerkundig gebied. Heropening na de oorlog van de jongens- afdeling van het R.K. Opvoedingsgesticht Huize Groenestein”. Het Kon. Conservatorium voor Muziek blijft wegens kolennoood gesloten. Benoemd tot onderdirecteur van K.L.M. Mr. L. H. Slotemaker. Onthulling van een gedenksteen voor de vier tijdens de bezetting gevallen perso neelsleden van de Rijksgebouwendienst in de vestibule van het gebouw van die dienst. Sluiting van de Kon. Schouwburg wegens kolennood. De Academie van Beeldende Kunsten en de Middelb. Techn. School wegens brand stoffengebrek voor onbepaalde tijd ge sloten. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in verband met kolen- schaarste voorlopig gesloten. Feestviering in de residentie ter ere van de geboorte van het vierde Oranje-prin- sesje Maria Christina. Sluiting van de Kon. Bibliotheek duur van de heersende koude. A. A. M. Stols 25 jaar uitgever. Bedanken voor zijn functie als organist

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 189