9 RAKETTEN OVER DEN HAAG die van de villawijk Marlot waren verdreven, werd Duin- digt 13 September in gebruik genomen. Enkele dagen later werden eveneens raketten gelanceerd op het kruis punt Beukenlaan-Oud Wassenaarseweg en het honderd meter daarvan gelegen punt, waar laatstgenoemde weg op de Schouwweg uitkomt. Ook het park van de Beuken horst werd startplaats. Een ander middelpunt van be drijvigheid was het station van Leiden, waar de raketten rechtstreeks per trein uit Duitsland arriveerden. In ver band met het gevaar voor luchtaanvallen geschiedde dit transport uitsluitend des nachts. Onmiddellijk na aan komst werden de wagons naar de losplaats bij de Heren singel gereden en daar werden de raketten op speciaal voor dat doel gebouwde ,,Meiller”-auto’s trucks met oplegger getakeld. Deze brachten de projectielen nog vóór zonsopgang over de Veurseweg naar Ter Horst, van waaruit zij dan naar de startplaatsen werden ge dirigeerd. De allereerste dagen was de aanvoer zeer regelmatig, doch reeds na korte tijd liepen de treinen met vertraging in de ochtendschemering binnen, zodat de Duitsers tot het invallen van de duisternis moesten wachten alvorens te kunnen lossen. De wagons werden dan op een spoor lijn direct naast het grote Academische Ziekenhuis neer gezet, waardoor dit ernstig gevaar liep bij eventuele Engelse luchtaanvallen te worden geraakt. In een poging de Duitsers tot andere gedachten te brengen interve nieerde Dr. H. H. Maas, directeur van het ziekenhuis, vergezeld van de Leidse stationschef bij de commande rende officier, doch deze zag in de aanwezigheid van het Geneefse kruis ongetwijfeld een uitstekende dekking en hij stond er op, dat de raket-treinen het „ziekenhuis- spoor” bleven gebruiken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 18