de H.T.M. 174 KRONIEK OVER 1947 25 25 26 26 26 1 Maart 1 Maart 5 6 7 van Mr. E. Polis, cen- het badplaatsbedrijf Sche Dam als rector van en van Dr. Jos. de het Kath. Meisjes van de Bethlehemkerk door AlexSchelle- vis wegens zijn benoeming tot dirigent bij de Ned. Chr. Radio Ver. te Hilversum. 24 Februari. Afscheid van pastoor H. Janssen SJ. in de pastorie aan de Da Costastraat. Wegens temperatuur onder het vriespunt in de zaal de concerten van het Residentie orkest afgelast. Benoemd tot rechtsgeleerd raadsheer van het Bijz. Gerechtshof, Jhr. Mr. C. W. Feith en Mr. G. P. Kiès. 75ste verjaardag trale figuur van veningen. Installatie van als pastoor van Bevestiging en benoemde pastoor der parochie Elandstraat Herm. Hagdorn. Het Damesleesmuseum wegens kolennood gesloten. 1 en 2 Maart. Stopzetting wegens sterke sneeuwval van de tramdiensten van i' Afscheid van Dr. van het Maerlant-lyceum Boer als rector van lyceum. duur van de heersende koude. Overleden J. Stout, oud-horticulanus van de Haagse Dierentuin. Overleden Gezina Zuidema, oud-adj. di rectrice van het Gemeente-Ziekenhuis Slijkeinde. Het Algemene Rijksarchief wegens brand- Kanunnik W. J. Pompe de Elandstraatkerk. installatie van de nieuw- aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 190